Strona główna

Aktualności

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza, byłego geodetę województwa małopolskiego, pracownika WODGiK w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członka Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, współtwórcę budowy systemu stacji referencyjnych GPS w województwie śląskim oraz systemu Aktywnej Sieci Geodezyjnej – ASG-PL.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej o Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

O geodezji i kartografii na spotkaniu Prezesów ČÚZK i GUGiK

Na zaproszenie Prezesa ČÚZK (Czeskiego Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru) Karela Večeře 16 i 17 października 2017 r. przebywała w Pradze delegacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, której przewodniczyła Prezes GUGiK Grażyna Kierznowska. Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń na temat bieżących prac podejmowanych w obu urzędach i wzajemnej współpracy.

Czytaj więcej o O geodezji i kartografii na spotkaniu Prezesów ČÚZK i GUGiK

GUGiK przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych (15 października) Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.

Czytaj więcej o GUGiK przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”

Spotkanie geodetów i kartografów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny

O doświadczeniach z wdrażania „digitalizacji i informatyzacji danych geodezyjnych i kartograficznych” rozmawiano 12 października w Krakowie. W spotkaniu  z delegacją Rządu Federacji Bośni i Hercegowiny, której przewodniczył  Dyrektor Biura Geodezji i Stosunków Własnościowych Željko Obradowić, wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska.

Czytaj więcej o Spotkanie geodetów i kartografów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny

Na skróty

Partnerzy