Strona główna

Aktualności

Specjaliści z Kosowa w GUGiK

Globus

Przez trzy dni, od 25 do 27 kwietnia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Republiki Kosowa poznają możliwości gromadzenia oraz wykorzystywania danych przestrzennych. Grupa specjalistów do końca tygodnia odwiedzi także Ministerstwo Energetyki oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Czytaj więcej o Specjaliści z Kosowa w GUGiK

Konferencja INSPIRE 2016

Tegoroczna edycja konferencji INSPIRE odbędzie się w dnia 26-30 września w Barcelonie.Temat przewodni „INSPIRing sustainable development” ma na celu pokazanie jak wdrażanie INSPIRE wpisuje się w Europejskie Ramy Interoperacyjności a także ogólnie jaki ma wkład w gospodarkę cyfrową Unii Europejskiej. Sporo miejsca poświęcone będzie również problematyce środowiskowej. Siódmy Środowiskowy Program Działań (7th Environment Action Programme) przewodzi europejskiej polityce środowiskowej do roku 2020 identyfikując obszary priorytetowe oraz umieszcza INSPIRE  jako jeden z instrumentów umożliwiających osiągnięcie założonych w programie celów.

Czytaj więcej o Konferencja INSPIRE 2016

Dane o charakterze katastralnym dostępne bez wniosku

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej na stronie Geoportalu usługi ATOM pozwalającej na pobieranie danych o charakterze katastralnym bez konieczności logowania. Informacje są dostępne zgodnie z zasadami ponownego wykorzystania informacji publicznej. Oznacza to, że dane można wykorzystywać bezpłatnie, warunkiem jest wskazanie źródła pochodzenia (serwis www.geoportal.gov.pl oraz daty pobrania danych).

Czytaj więcej o Dane o charakterze katastralnym dostępne bez wniosku

Rada IIP w nowym składzie

XIX i pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej zdominowały informacje dotyczące zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce. Po raz pierwszy w obradach rady wzięli udział przedstawiciele resortów nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji.

Czytaj więcej o Rada IIP w nowym składzie

Na skróty

Partnerzy