Strona główna

Aktualności

Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Serwis geoportalu

Z udziałem ministra Tomasz Żuchowskiego oraz przedstawicieli Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przez dwa dni 7 i 8 grudnia br. przedstawiciele organów nadzoru rozstrzygali kwestie dotyczące prowadzonych postępowań oraz interpretacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uczestników narady powitał Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzorujący sprawy z zakresu geodezji i kartografii.

Czytaj więcej o Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Wspólnie dostosują bazy danych

Jak sprawnie realizować  zadania w ramach umowy na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” w ramach projektów K-GESUT oraz ZSIN Faza II dyskutowano z wykonawcami oraz przedstawicielami powiatów, na obszarze których realizowane będą prace.

Czytaj więcej o Wspólnie dostosują bazy danych

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych:  przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii. Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz  Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor   Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wysłuchały postulatów dotyczących zmian w zakresie weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu.

Czytaj więcej o Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Materiały z V Forum na temat kształcenia zawodowego są dostępne na w zakładce spotkania i konferencje. Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele  średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p. Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej o V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Na skróty

Partnerzy