Strona główna

Aktualności

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

Dziś, 27 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Zgodnie z zapisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju. Oznacza to, że obecnie ministrem nadzorującym działania urzędu będzie Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa. Do tej pory nadzór nad działaniami GUGiK pełnił minister odpowiedzialny za administrację publiczną. Byli to kolejno szefowie resortów administracji i spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji.

Czytaj więcej o Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

Ruszyła realizacja projektów POPC

Główny Geodeta Kraju 16 listopada podpisał porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - działanie 2.1. Otwiera to formalnie drogę do realizacji trzech projektów, które zostały wybrane w konkursie POPC 17 października br.,  będą to: Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  - Faza II (ZSIN) oraz Centrum Analiz Przestrzennych  Administracji Publicznej.

Czytaj więcej o Ruszyła realizacja projektów POPC

Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1938, 23 listopada zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT . Przepisy wejdą w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tj. 8 grudnia br.

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane

Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli SGiK

Główny Geodeta Kraju zaprasza do udziału w  seminarium szkoleniowym dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poświęconym prezentacji doświadczeń z realizacji projektu ZSIN - Faza I, które odbędzie się w Warszawie w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2015 r.

Czytaj więcej o Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli SGiK

Na skróty

Partnerzy