Strona główna

Aktualności

26.05.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licenc

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej o 26.05.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licenc

26.05.2020 -- Pobieranie próbki danych BDOT10K

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie www.geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie próbki danych BDOT10K. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „Dane do pobrania”.

Czytaj więcej o 26.05.2020 -- Pobieranie próbki danych BDOT10K

26.05.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w pzgik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze pozyskane w 2020 roku, o terenowym rozmiarze piksela 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK w sierpniu br. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia

Czytaj więcej o 26.05.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w pzgik

25.05.2020 -- Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

Czytaj więcej o 25.05.2020 -- Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Na skróty

Partnerzy