Strona główna

Aktualności

18.11.2019 -- Aktualne zdjęcia lotnicze w Portalu PZGiK

W Portalu PZGiK https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ do zakupu online dodano dużą porcję najnowszych zdjęć lotniczych przyjętych ostatnio do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Materiały udostępniane są za pośrednictwem Portalu niezwłocznie po ich włączeniu do PZGiK.

Czytaj więcej o 18.11.2019 -- Aktualne zdjęcia lotnicze w Portalu PZGiK

15.11.2019 -- Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej.

Czytaj więcej o 15.11.2019 -- Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

15.11.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL.

Czytaj więcej o 15.11.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

15.11.2019 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte, i opublikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach sieciowych, nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 1500 km2.

Czytaj więcej o 15.11.2019 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

Na skróty

Partnerzy