Strona główna

Aktualności

21.10.2020 -- Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

113 powiatów wdrożyło aktualnie elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 83 powiatach narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, natomiast w 30 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia.

Czytaj więcej o 21.10.2020 -- Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

20.10.2020 -- GUGiK współorganizatorem webinaru Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

Organizowana przez Główny Urząd Statystyczny konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) odbywa się w formie webinarium 20-21 października 2020 r. O kluczowych aspektach Infrastruktury Danych Przestrzennych, jej zaletach i korzyściach z niej płynących oraz o otwartych danych i integracji usług sieciowych związanych z nimi mówiła podczas międzynarodowego spotkania, reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma.

Czytaj więcej o 20.10.2020 -- GUGiK współorganizatorem webinaru Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

20.10.2020 -- Prawie 2000 uczestników szkolenia online dotyczącego podpisu elektronicznego

W ponad czterogodzinnym szkoleniu dotyczącym podpisu elektronicznego przeprowadzonym 20 października 2020 r. wzięło udział niemal 2000 osób.  Podczas webinaru eksperci zajmujący się tym zagadnieniem, od strony prawnej prof. dr hab. Dariusz Szostek i od strony informatycznej Michał Tabor, przybliżali problematykę stosowania podpisu elektronicznego i regulacji z tym związanych w kontekście nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej o 20.10.2020 -- Prawie 2000 uczestników szkolenia online dotyczącego podpisu elektronicznego

19.10.2020 -- Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 3 powiatów:

- województwo warmińsko-mazurskie: braniewski;

- województwo mazowieckie: sierpecki, żuromiński;

Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej o 19.10.2020 -- Aktualizacja baz BDOT10k

Na skróty

Partnerzy