Strona główna

Aktualności

16.04.2021 -- Ponad 1000 osób przeszkolonych w Projekcie POWER

W 27 sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 40 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 1000 pracowników administracji państwowej i samorządowej. Było to kolejne szkolenie specjalistyczne w Projekcie.

Czytaj więcej o 16.04.2021 -- Ponad 1000 osób przeszkolonych w Projekcie POWER

15.04.2021 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Czytaj więcej o 15.04.2021 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

14.04.2021 -- Dobre praktyki GUGiK wzorem w UE

Komisja Europejska na swojej stronie GitHub opublikowała propozycje dobrych praktyk Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z zakresu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej o 14.04.2021 -- Dobre praktyki GUGiK wzorem w UE

14.04.2021 -- Konkurs na symbole punktów osnowy

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych związanych z osnowami. Symbole przedstawiające poszczególne rodzaje osnów będą elementem specyfikacji usług sieciowych załączonych do aktualnie konsultowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Czytaj więcej o 14.04.2021 -- Konkurs na symbole punktów osnowy

Na skróty

Partnerzy