Strona główna

Aktualności

30.07.2021 -- Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej o 30.07.2021 -- Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

30.07.2021 -- Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Czytaj więcej o 30.07.2021 -- Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

30.07.2021 -- Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (4597 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Czytaj więcej o 30.07.2021 -- Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

30.07.2021 -- Opublikowano schematy plików GML do nowych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy schematy plików GML (XML Schema Definition - XSD) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie:

  1. Ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  2. Ewidencji gruntów i budynków
  3. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  4. Bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  5. Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

wydanych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej o 30.07.2021 -- Opublikowano schematy plików GML do nowych rozporządzeń

Na skróty

Partnerzy