Strona główna

Aktualności

16.05.2019 -- Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna do pobrania przez powiaty

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy wysokościowej. Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć widoczność warstwy „Podstawowa osnowa geodezyjna”,a następnie klikając lewym klawiszem myszy na obszarze wybranego powiatu rozwinąć kartę informacyjną, w której znajduje się link do pobierania danych.

Czytaj więcej o 16.05.2019 -- Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna do pobrania przez powiaty

15.05.2019 -- Zachodniopomorskie z modelami budynków 3D w standardzie LOD1 już w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1  dla województwa zachodniopomorskiego. Tym samym z Geoportalu można pobrać modele budynków 3D z całej Polski. Dla 10 województw dostępne są modele w standardzie LOD2, a dla pozostałych sześciu w standardzie LOD1.

Do tej pory pobrano dane z budynkami już 16.000 razy, a trzy najczęściej pobierane powiaty to:

  • Powiat Aleksandrowski 288 razy
  • Miasto Lublin 261
  • Miasto Warszawa 244

Szczegółowa statystyka jest dostępna na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/ModeleBudynkow3D

Czytaj więcej o 15.05.2019 -- Zachodniopomorskie z modelami budynków 3D w standardzie LOD1 już w Geoportalu

10.05.2019 -- 100-lecie Geografii Wojskowej

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Głównego Geodety Kraju Alicją Kulką wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Geografii Wojskowej, które odbyły się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uroczystościom towarzyszyła wystawa pod hasłem „100 lat z mapą”, promocja działalności jednostek geograficznych w tym prezentacja Mobilnego Zespołu Zabezpieczenia Geograficznego oraz Bezzałogowych Systemów Latających wykorzystywanych przez Geografię Wojskową.

Składając gratulacje Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówił o współpracy między geografią wojskową a cywilną „Dzięki naszemu współdziałaniu Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem gromadzenia informacji geograficznej o wysokim stopniu szczegółowości. Przyczyniły się do tego m.in. prace nad cyfrową wektorową mapą kraju.”

Podczas uroczystości GGK Waldemar Izdebski i zastępca GGK Alicja Kulka zostali wyróżnieni Medalem Okolicznościowym Geografii Wojskowej.

Czytaj więcej o 10.05.2019 -- 100-lecie Geografii Wojskowej

10.05.2019 -- Zgłaszanie uwag do punktów osnowy wysokościowej

Od dzisiaj Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił możliwość przekazywania informacji o stanie punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Do zgłaszania uwag jest wykorzystywany serwis geoportal.gov.pl, w którym w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dostępna jest pozycja „Osnowa”, w niej „Osnowa podstawowa ”, a następnie warstwa „Osnowa wysokościowa”. Jeśli klikniemy na wybranym punkcie osnowy wysokościowej, to wtedy oprócz jego podstawowych atrybutów zobaczymy pozycję „Zgłoś uwagę do punktu”.

Czytaj więcej o 10.05.2019 -- Zgłaszanie uwag do punktów osnowy wysokościowej

Na skróty

Partnerzy