Strona główna

Aktualności

22.10.2019 -- Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uporządkowana została sekcja „Usługi” w menu głównym serwisu www.geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej o 22.10.2019 -- Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

21.10.2019 -- Ortofotomapa w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach dodano warstwę „Ortofotomapa”, która udostępnia aktualną ortofotomapę dla całej Polski.

Czytaj więcej o 21.10.2019 -- Ortofotomapa w ZSIN

18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które w tym tygodniu przyjął rząd.

- Zmiany w ustawie mają trzy kierunki. Po pierwsze, skracamy proces inwestycyjny, bo mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w Ewidencji gruntów i budynków, dzięki czemu będą one bardziej aktualne. Po trzecie, otwieramy dane geodezyjne, między innymi zdjęcia lotnicze. Przedsiębiorcy będą mogli je wykorzystać na przykład do tworzenia innowacyjnych aplikacji  – mówi minister Jerzy Kwieciński.

- Proponujemy bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takich, jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Chcemy też, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych – mówi Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Czytaj więcej o 18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach 16 października 2019 r. został wzbogacony o warstwę „Zagospodarowanie przestrzenne” bazujące na usłudze „Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, która udostępnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez jednostki samorządu gminnego. Aktualnie w usłudze dostępnych jest ok. 50% wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej o 17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

Na skróty

Partnerzy