Strona główna

Aktualności

09.12.2019 -- XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich Kujawsko-Pomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w XIX posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żninie GGK mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Państwa.

Czytaj więcej o 09.12.2019 -- XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich Kujawsko-Pomorskiego

06.12.2019 -- Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK  25 października 2019 r.

Czytaj więcej o 06.12.2019 -- Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

05.12.2019 -- Szkolenie o stosowaniu procedury karnej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z udziałem Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki, odbyło się szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i członków komisji odwoławczej działającej przy Głównym Geodecie Kraju. Szkolenie dotyczące stosowania procedury karnej prowadził sędzia Sądu Apelacyjnego Zbigniew Kapiński.

Czytaj więcej o 05.12.2019 -- Szkolenie o stosowaniu procedury karnej

05.12.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej.

Czytaj więcej o 05.12.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Na skróty

Partnerzy