Aktualności

Lista stron

22.01.2021 -- Zakończyła się 21 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W zakończonej 22 stycznia 2021 r. kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 39 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER 770 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Czytaj więcej...o artykule 22.01.2021 -- Zakończyła się 21 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

22.01.2021 -- Plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

Główny Geodeta Kraju ogłaszaplebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem portalu plebiscytowego. Mogą w nim wziąć udział jedynie osoby z uprawnieniami geodezyjnymi, oddając tylko jeden głos na jeden powiat.

Czytaj więcej...o artykule 22.01.2021 -- Plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

21.01.2021 -- Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw Skorowidze zdjęć lotniczych dodaliśmy miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 w formacie jpg umożliwiające użytkownikowi podgląd zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym z lat 1973-1979

Czytaj więcej...o artykule 21.01.2021 -- Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1973-1979 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

20.01.2021 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecne w Polsce jest 19109 geodetów uprawnionych.

Czytaj więcej...o artykule 20.01.2021 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

20.01.2021 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni 21 800 km2. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Czytaj więcej...o artykule 20.01.2021 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

20.01.2021 -- Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

W styczniu 2021 r. liczba kont w portalu ZSIN przekroczyła 10 000. Największą grupę użytkowników stanowią pracownicy administracji rządowej oraz organów podatkowych (34%), którzy mają dostęp do danych z całego kraju. Drugą co do liczności grupę użytkowników tworzą ex aequo użytkownicy jednostek szczebla powiatowego oraz gminnego (po 27%). Najmniejszy odsetek (12%) stanowią użytkownicy mający dostęp do danych z poszczególnych województw,

Czytaj więcej...o artykule 20.01.2021 -- Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

19.01.2021 -- 31 stycznia 2021 r. kończy się możliwość klauzulowania na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych, 31 stycznia 2021 r. jest ostatnim dniem, w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową, na wniosek wykonawcy tych

Czytaj więcej...o artykule 19.01.2021 -- 31 stycznia 2021 r. kończy się możliwość klauzulowania na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu

19.01.2021 -- Wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju” zakończona

Ponad 2 godziny trwało zorganizowane 19 stycznia 2020 r. spotkanie online, które otworzył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anną Kornecką.

Czytaj więcej...o artykule 19.01.2021 -- Wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju” zakończona

18.01.2021 -- Od 1 stycznia 2021 r. GGK przygotowuje zestawienia zbiorcze danych objętych EGiB

Przypominamy, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wojewódzkie i krajowe zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków przygotowuje Główny Geodeta Kraju. Jest to zmiana w stosunku do poprzednich regulacji, wg. których zestawienie wojewódzkie przygotowywał Marszałek Województwa.

Czytaj więcej...o artykule 18.01.2021 -- Od 1 stycznia 2021 r. GGK przygotowuje zestawienia zbiorcze danych objętych EGiB

18.01.2021 -- Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował 31 grudnia 2020 roku „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji” z prośbą o przedstawienie uwag do zaproponowanej treści tych dokumentów.

Czytaj więcej...o artykule 18.01.2021 -- Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB