Aktualności

Lista stron

08.03.2021 -- Aktualizacja warstw Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe oraz zaktualizowaliśmy istniejące warstwy Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. Dane są dostępne po przejściu do folderu „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” znajdującego się w grupie „Dane innych instytucji”.

Czytaj więcej...o artykule 08.03.2021 -- Aktualizacja warstw Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w serwisie www.geoportal.gov.pl

05.03.2021 -- Zakończyła się 24 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W pierwszej marcowej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 37 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER prawie 900 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Czytaj więcej...o artykule 05.03.2021 -- Zakończyła się 24 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

05.03.2021 -- Już ponad 30% operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku marca 2021 r. przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie. W lutym 2021 r. już ponad 33% operatów technicznych przekazywanych jest do zasobu była w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej...o artykule 05.03.2021 -- Już ponad 30% operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

04.03.2021 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z EKW

W lutym 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem EKW skorzystano 118 609 razy, co daje 5 930 zapytań dziennie.

Czytaj więcej...o artykule 04.03.2021 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z EKW

03.03.2021 -- 1000 dni – Waldemara Izdebskiego na stanowisku Głównego Geodety Kraju

3 marca 2021 r. mija 1000 dni pełnienia funkcji Głównego Geodety Kraju przez dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, prof. PW. W tym czasie nastąpiło wiele kluczowe zmian w obszarze geodezji, szczególnie w dziedzinie unowocześnienia prawa, informatyzowania procesów w administracji, promocji i rozbudowy serwisu www.geoportal.gov.pl, tworzenia i utrzymywania usług sieciowych oraz rozwoju systemu ZSIN.

Czytaj więcej...o artykule 03.03.2021 -- 1000 dni – Waldemara Izdebskiego na stanowisku Głównego Geodety Kraju

03.03.2021 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z PESEL

W lutym 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano 227 603 razy, co daje ponad 11 tys. zapytań dziennie.

Czytaj więcej...o artykule 03.03.2021 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z PESEL

02.03.2021 -- Trzeci powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

2 marca 2020 r. w powiecie piaseczyńskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Czytaj więcej...o artykule 02.03.2021 -- Trzeci powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

02.03.2021 -- Statystyki wykorzystania serwisu geoportal.gov.pl

W lutym 2021 r. serwis geoportal.gov.pl odnotował 783 990 odwiedzin, co jest wynikiem lepszym o blisko 33% w porównaniu do lutego 2020 r. Jest to również drugi wynik od uruchomienia serwisu.

Czytaj więcej...o artykule 02.03.2021 -- Statystyki wykorzystania serwisu geoportal.gov.pl

02.03.2021 -- 5 miliardów wywołań usługi KIEG

Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) przekroczyła właśnie 5 miliardów wywołań. Usługa została uruchomiona w lipcu 2017 r. i początkowo integrowała dane jedynie z kilkudziesięciu powiatów. Od 13 grudnia 2018 r. usługa integruje już wszystkie 380 powiatowych usług WMS, udostępniając w ten sposób aktualną informację o działkach i budynkach z całej Polski.

Czytaj więcej...o artykule 02.03.2021 -- 5 miliardów wywołań usługi KIEG

02.03.2021 -- Usługa KIEG i ULDK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Usługi KIEG i ULDK wraz z innymi usługami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zostały zaimplementowane do wspomagania obsługi formularzy związanych z procesem budowlanym w serwisie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 02.03.2021 -- Usługa KIEG i ULDK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl