Aktualności

Lista stron

18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które w tym tygodniu przyjął rząd.- Zmiany w ustawie mają trzy kierunki. Po pierwsze, skracamy proces inwestycyjny, bo mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi. Po drugie, starostwa

Czytaj więcej...o artykule 18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach 16 października 2019 r. został wzbogacony o warstwę „Zagospodarowanie przestrzenne” bazujące na usłudze „Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, która udostępnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez jednostki samorządu gminnego. Aktualnie w usłudze dostępnych jest ok. 50% wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...o artykule 17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

16.10.2019 -- Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dodano dwie nowe funkcje ułatwiające przeglądanie oraz kontrolę zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych.

Czytaj więcej...o artykule 16.10.2019 -- Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

15.10.2019 -- Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 15 października 2019 r. uporządkował dane i usługi związane z numerycznym modelem terenu (NMT).

Czytaj więcej...o artykule 15.10.2019 -- Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

14.10.2019 -- Nowe stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Monitorze Polskim 4 października 2019 r. pod pozycją 948 zostało opublikowanie obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/948/1

Czytaj więcej...o artykule 14.10.2019 -- Nowe stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

11.10.2019 -- Usługa KIEG przekroczyła 2 miliardy wywołań

W październiku 2019 r. liczba wywołań usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) przekroczyła 2 miliardy.

Czytaj więcej...o artykule 11.10.2019 -- Usługa KIEG przekroczyła 2 miliardy wywołań

10.10.2019 -- Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

Małopolskie dołączyło do województw, w których wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Czytaj więcej...o artykule 10.10.2019 -- Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

10.10.2019 -- Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystają udostępnioną 9.10.2019r. usługę sieciową (http://services.gugik.gov.pl/nmt) służącą do wyznaczania wysokości z Numerycznego Modelu Terenu (NMT) na podstawie podanych współrzędnych XY.

Czytaj więcej...o artykule 10.10.2019 -- Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT

09.10.2019 -- Udostępniono usługę do wyznaczania wysokości z NMT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9 października 2019 r. uruchomił usługę sieciową służącą do wyznaczania wysokości na podstawie podanych współrzędnych XY. Usługa obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski i bazuje na danych NMT (siatka 1m x 1m) dostępnych w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Jest dostępna pod adresem http://services.gugik.gov.pl/nmt.

Czytaj więcej...o artykule 09.10.2019 -- Udostępniono usługę do wyznaczania wysokości z NMT

09.10.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej – o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Blisko 400 geodetów z całego kraju spotkało się 7- 8 października 2019 r. w Warszawie na zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Spotkaniu Służby Geodezyjnej. W gronie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Geodetów Powiatowych oraz geodetów- pracowników administracji samorządowej i rządowej dyskutowano o sprawach istotnych dla realizacji bieżących zadań tych jednostek.

Czytaj więcej...o artykule 09.10.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej – o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne