Aktualności

Lista stron

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Czytaj więcej...o artykule Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. Nowy statut został wprowadzony w związku z przejęciem przez GUGiK zadań wykonywanych dotychczas przez zlikwidowany Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej...o artykule Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Opracowany przez GUGiK katalog wytycznych już dostępny

Zgodnie z obietnicą złożoną pod koniec ubiegłego roku przez Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został opublikowany „Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Czytaj więcej...o artykule Opracowany przez GUGiK katalog wytycznych już dostępny

Życzenia świąteczne

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracyżyczyGłówny Geodeta Kraju wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej...o artykule Życzenia świąteczne

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...o artykule Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska 8 listopada 2017 r. otworzyła rozpoczynającą się w Warszawie XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Tegoroczne, dwudniowe spotkanie odbywa się pod hasłem Innowacyjne Technologie i Zastosowania Informacji Geoprzestrzennej. Konferencja zorganizowana w gmachu Biblioteki Narodowej odbywa się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej i Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj więcej...o artykule XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

25 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1989 i 1990) zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:z 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;z 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

W Legnicy obradowali Geodeci z całej Polski. W XII Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska, która objęła spotkanie honorowym patronatem. Konferencję zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy 19-20 października 2017 r. patronatem objęli również: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta

Czytaj więcej...o artykule XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza, byłego geodetę województwa małopolskiego, pracownika WODGiK w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członka Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, współtwórcę budowy systemu stacji referencyjnych GPS w województwie śląskim oraz systemu Aktywnej Sieci Geodezyjnej – ASG-PL.Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej...o artykule Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza