Aktualności

Lista stron

15.10.2018 -- „Otwieramy się: każdy skorzysta z danych” – wywiad „Rzeczpospolitej” z GGK Waldemarem Izdebskim

Polecamy Państwa uwadze wywiad z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim, który ukazała się w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”. GGK przedstawia w nim swoje plany.

Czytaj więcej...o artykule 15.10.2018 -- „Otwieramy się: każdy skorzysta z danych” – wywiad „Rzeczpospolitej” z GGK Waldemarem Izdebskim

15.10.2018 -- Walidator do badania stanu usług sieciowych

Od dzisiaj na naszej stronie internetowej można skorzystać z walidatora do badania stanu usług sieciowych udostępnianych przez jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków. Walidator dostępny jest pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/walidator/

Czytaj więcej...o artykule 15.10.2018 -- Walidator do badania stanu usług sieciowych

12.10.2018 -- Nowe warstwy w geoportalu

W geoportalu w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” opublikowano nową pozycję o nazwie „Model różnic wysokości”, która składa się z dwóch warstw:EVRF2007 i KRON86 - modelEVRF2007 i KRON86 - interpolacja

Czytaj więcej...o artykule 12.10.2018 -- Nowe warstwy w geoportalu

08.10.2018 -- Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową funkcjonalność, która polega na możliwości uruchomienia geoportalu tak, aby zobrazowana została wskazana w parametrze działka ewidencyjna.W wywołaniu używamy parametru „identifyParcel” i jako jego wartość podajemy odpowiedni identyfikator działki.

Czytaj więcej...o artykule 08.10.2018 -- Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

27.09.2018 -- Rozpoczęły się szkolenia w ramach Projektu CAPAP

Dziś rozpoczął się cykl czterech jednodniowych seminariów szkoleniowych organizowanych w ramach realizowanego Projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Czytaj więcej...o artykule 27.09.2018 -- Rozpoczęły się szkolenia w ramach Projektu CAPAP

26.09.2018 -- Konkurs na Mapę Roku 2017 rozstrzygnięty

Konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich na Mapę Roku 2017 pod patronatem Głównego Geodety Kraju został rozstrzygnięty podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku

Czytaj więcej...o artykule 26.09.2018 -- Konkurs na Mapę Roku 2017 rozstrzygnięty

26.09.2018 -- Kolejne arkusze Numerycznego Modelu Terenu dostępne w serwisie

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 508 nowych arkuszy Numerycznego Modelu Terenu, w tym:22 nowych arkuszy NMT o gęstości punktów 12 pkt/m² pokrywa miasto Nowy Sącz;486 arkuszy o gęstości punktów 4 pkt/m² zaktualizowano w województwie lubelskim i województwie podlaskim przy granicy z Białorusią.

Czytaj więcej...o artykule 26.09.2018 -- Kolejne arkusze Numerycznego Modelu Terenu dostępne w serwisie

24.09.2018 -- Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został powołany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego 21 września 2018 r.

Czytaj więcej...o artykule 24.09.2018 -- Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

21.09.2018 -- Nowe warstwy

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy w dwóch grupach tematycznych:,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad’’ zawiera rożne warstwy związane z mapami hałasu w różnych porach doby.,,Główny Urząd Statystyczny’’ zawiera warstwy z jednostkami statystycznymi (BREC 2017) tj. „Rejony statystyczne” oraz „Obwody spisowe”oraz wyodrębniono grupę tematyczną ,,Wody Polskie’’ przenosząc do niej warstwy:Jednolite części wódMapa zagrożenia powodziowego.

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2018 -- Nowe warstwy

14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

Konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. został rozstrzygnięty.

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty