Aktualności

Lista stron

13.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów:- województwo mazowieckie: grodziski, żyrardowski, m. Ostrołęka,- województwo podlaskie: kolneński.Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 13.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

13.10.2021 -- XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

Prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczęła obrady XV Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. W zorganizowanej 12 października 2021 r. przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy konferencji online wzięło udział ponad 200 osób.

Czytaj więcej...o artykule 13.10.2021 -- XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

12.10.2021 -- Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania –> Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województwa lubuskiego.

Czytaj więcej...o artykule 12.10.2021 -- Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

08.10.2021 -- Analizy widoczności z wykorzystaniem NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzia: „Analiza widoczności wzdłuż zadanej linii” oraz „Analiza widoczności obszarowej” opierając ich działanie na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT).

Czytaj więcej...o artykule 08.10.2021 -- Analizy widoczności z wykorzystaniem NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

08.10.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bytowskim, oświęcimskim, grajewskim, sławieńskim oraz m. Gdynia 4 ‑ 6 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Czytaj więcej...o artykule 08.10.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

08.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 10 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 10 powiatów:woj. kujawsko-pomorskie: chełmiński, m. Toruń, m. Grudziądz (prace na zlecenie GUGiK),woj. opolskie: m. Opole (prace na zlecenie GUGiK),woj. podlaskie: moniecki, m. Łomża (prace na zlecenie GUGiK) ,woj. warmińsko-mazurskie: iławski (prace na zlecenie GUGiK),woj. pomorskie: m. Słupsk, m. Sopot (prace na zlecenie UM Województwa Pomorskiego),woj. zachodniopomorskie: gryficki

Czytaj więcej...o artykule 08.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 10 powiatów

07.10.2021 -- Wyszukiwanie jednostek terytorialnych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność „Wyszukiwanie jednostek terytorialnych” umożliwiającą odszukanie jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw) wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Nowa wyszukiwarka jest dostępna w głównym menu „WYSZUKIWANIA”.

Czytaj więcej...o artykule 07.10.2021 -- Wyszukiwanie jednostek terytorialnych w serwisie www.geoportal.gov.pl

06.10.2021 -- Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów i Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu

28 września 2021 r. minęły 4 lata od podłączenia w serwisie geoportal.gov.pl usług integrujących dane:ewidencji gruntów i budynków (usługa KIEG),uzbrojenia terenu (usługa KIUT),miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (usługa KIMPZP).

Czytaj więcej...o artykule 06.10.2021 -- Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów i Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu

06.10.2021 -- Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego o łącznej powierzchni ponad 3500 km2:Dane pomiarowe LIDAR o gęstości co najmniej 4pkt/m2.Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,Numeryczny Model Pokrycia Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1

Czytaj więcej...o artykule 06.10.2021 -- Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

05.10.2021 -- Nowe wyszukiwania na podstawie PRNG w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe funkcjonalności „Wyszukiwanie obiektów fizjograficznych” oraz „Wyszukiwanie nazw miejscowości” umożliwiające odszukanie obiektów znajdujących się w bazie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Nowe wyszukiwarki są dostępne w głównym menu „WYSZUKIWANIA”.

Czytaj więcej...o artykule 05.10.2021 -- Nowe wyszukiwania na podstawie PRNG w serwisie www.geoportal.gov.pl