Aktualności

Lista stron

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...o artykule Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska 8 listopada 2017 r. otworzyła rozpoczynającą się w Warszawie XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Tegoroczne, dwudniowe spotkanie odbywa się pod hasłem Innowacyjne Technologie i Zastosowania Informacji Geoprzestrzennej. Konferencja zorganizowana w gmachu Biblioteki Narodowej odbywa się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej i Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj więcej...o artykule XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

25 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1989 i 1990) zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:z 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;z 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

W Legnicy obradowali Geodeci z całej Polski. W XII Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska, która objęła spotkanie honorowym patronatem. Konferencję zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy 19-20 października 2017 r. patronatem objęli również: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta

Czytaj więcej...o artykule XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza, byłego geodetę województwa małopolskiego, pracownika WODGiK w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członka Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, współtwórcę budowy systemu stacji referencyjnych GPS w województwie śląskim oraz systemu Aktywnej Sieci Geodezyjnej – ASG-PL.Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej...o artykule Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

O geodezji i kartografii na spotkaniu Prezesów ČÚZK i GUGiK

Na zaproszenie Prezesa ČÚZK (Czeskiego Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru) Karela Večeře 16 i 17 października 2017 r. przebywała w Pradze delegacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, której przewodniczyła Prezes GUGiK Grażyna Kierznowska. Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń na temat bieżących prac podejmowanych w obu urzędach i wzajemnej współpracy.

Czytaj więcej...o artykule O geodezji i kartografii na spotkaniu Prezesów ČÚZK i GUGiK

GUGiK przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych (15 października) Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.

Czytaj więcej...o artykule GUGiK przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”

Spotkanie geodetów i kartografów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny

O doświadczeniach z wdrażania „digitalizacji i informatyzacji danych geodezyjnych i kartograficznych” rozmawiano 12 października w Krakowie. W spotkaniu z delegacją Rządu Federacji Bośni i Hercegowiny, której przewodniczył Dyrektor Biura Geodezji i Stosunków Własnościowych Željko Obradowić, wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska.

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie geodetów i kartografów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny

Trwają konsultacje publiczne „ustawy inwestycyjnej”

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ("ustawa inwestycyjna") w dniu 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Czytaj więcej...o artykule Trwają konsultacje publiczne „ustawy inwestycyjnej”