Aktualności

Lista stron

15.11.2019 -- Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej.

Czytaj więcej...o artykule 15.11.2019 -- Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

15.11.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL.

Czytaj więcej...o artykule 15.11.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

15.11.2019 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte, i opublikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach sieciowych, nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 1500 km2.

Czytaj więcej...o artykule 15.11.2019 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

14.11.2019 -- Przykładowy test na uprawnienia geodezyjne

W serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl został udostępniony przykładowy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 14.11.2019 -- Przykładowy test na uprawnienia geodezyjne

14.11.2019 -- Z Geoportalu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano możliwość automatycznego przejścia z informacji o działce ewidencyjnej, do serwisu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Funkcjonalność dotyczy jedynie tych działek, dla których powiaty publikują numery KW.

Czytaj więcej...o artykule 14.11.2019 -- Z Geoportalu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

13.11.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z REGON

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił dzisiaj (13 listopada 2019 r.) interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem REGON.

Czytaj więcej...o artykule 13.11.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z REGON

13.11.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Z okazji GIS Day 2019 Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs sprawdzający umiejętność korzystania z serwisu www.geoportal.gov.pl. Przed Państwem zestaw dziesięciu zadań sukcesywnie publikowanych od dzisiaj do 26 listopada 2019 r. w każdy dzień roboczy o godzinie 13:00. Dziesięć pierwszych osób, które wykażą się wiedzą i najlepszym refleksem przy udzielaniu poprawnych odpowiedzi otrzyma do 10 punktów w klasyfikacji generalnej konkursu. Rozstrzygnięcie

Czytaj więcej...o artykule 13.11.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

08.11.2019 -- Pierwszy powiat wykorzystuje komunikację z PESEL

W oprogramowaniu e-property firmy Geo-System Sp. z o.o. 8 listopada 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października 2019 r. Nowa funkcjonalność została uruchomiona już także produkcyjnie w powiecie mińskim. Do korzystania z funkcjonalności osoby w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebują login i hasło uzyskane z GUGiK. W powiecie mińskim uprawnienia do

Czytaj więcej...o artykule 08.11.2019 -- Pierwszy powiat wykorzystuje komunikację z PESEL

06.11.2019 -- Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT rozstrzygnięty

Główny Geodeta Kraju rozstrzygnął konkurs na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują udostępnioną 9.10.2019 r. usługę wyznaczającą wysokość w dowolnym miejscu kraju na podstawie współrzędnych XY i numerycznego modelu terenu (https://services.gugik.gov.pl/nmt).

Czytaj więcej...o artykule 06.11.2019 -- Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT rozstrzygnięty

06.11.2019 -- XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski uczestniczył w otwarciu tegorocznej Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Przez dwa dni w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz forum dyskusyjne służące wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji. Po pierwszym

Czytaj więcej...o artykule 06.11.2019 -- XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych”