Aktualności

Lista stron

25.05.2020 -- Blisko 400 osób wzięło już udział w szkoleniach z Geoportalu

Do tej pory przeprowadziliśmy już 24 szkolenia, w których wzięło udział 367 osób. Pierwsze szkolenia odbyły się w siedzibie GUGiK przy ulicy Wspólnej 2 w Warszawie. Jednak w związku z wystąpieniem ograniczeń spowodowanych COVID-19 musieliśmy zawiesić spotkania stacjonarne i rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń zdalnych.

Czytaj więcej...o artykule 25.05.2020 -- Blisko 400 osób wzięło już udział w szkoleniach z Geoportalu

22.05.2020 -- Nowa funkcjonalność w Uniwersalnej Usłudze Geokodowania

W Uniwersalnej Usłudze Geokodowania dodaliśmy nową funkcję umożliwiającą lokalizowanie obiektów geograficznych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Tym samym usługa UUG stanowi referencyjną usługę gazettera dla Polski. Po wywołaniu zapytania o interesujący nas obiekt otrzymujemy informację o liczbie wyszukanych obiektów wraz z ich współrzędnymi oraz innymi atrybutami pochodzącymi z bazy danych PRNG.

Czytaj więcej...o artykule 22.05.2020 -- Nowa funkcjonalność w Uniwersalnej Usłudze Geokodowania

20.05.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w

Czytaj więcej...o artykule 20.05.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

14.05.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy aktualne, pozyskane w roku 2020 zdjęcia lotnicze o terenowym rozmiarze piksela 5, 7, 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK w sierpniu br. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar dla którego dostępne są nowe zdjęcia.

Czytaj więcej...o artykule 14.05.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

13.05.2020 -- Projekt rozporządzenia o wzorach zgłaszania prac geodezyjnych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w

Czytaj więcej...o artykule 13.05.2020 -- Projekt rozporządzenia o wzorach zgłaszania prac geodezyjnych

12.05.2020 -- Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w

Czytaj więcej...o artykule 12.05.2020 -- Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

12.05.2020 -- Archiwalne mapy tematyczne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nową podgrupę „Mapy tematyczne”, a w niej 5 warstw:Mapa AdministracyjnaMapa KrajobrazowaMapa HydrograficznaMapa SozologicznaMapa OgólnogeograficznaNowe warstwy prezentują archiwalne mapy tematyczne w postaci rastrów.

Czytaj więcej...o artykule 12.05.2020 -- Archiwalne mapy tematyczne w Geoportalu

11.05.2020 -- NIK ocenia ZSIN

Najwyższa Izba Kontroli na przełomie 2019 i 2020 roku kontrolowała Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). W wystąpieniu pokontrolnym NIK wytyka różne błędy, ale także docenia GUGiK za wiele podjętych działań dotyczących uzyskiwania przez ZSIN podstawowej operacyjności.

Czytaj więcej...o artykule 11.05.2020 -- NIK ocenia ZSIN

08.05.2020 -- Nowa wersja aplikacji mobilnej Geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił nową wersję aplikacji Geoportal Mobile - dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android. Nowa wersja aplikacji zawiera wiele dodatkowych elementów funkcjonalnych i przede wszystkim została dostosowana do 64-bitowej wersji systemów operacyjnych Android. Jedną z podstawowych zmian jest pełne wykorzystywanie przez aplikację usług dostępu do danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK.Do tej pory Geoportal Mobile

Czytaj więcej...o artykule 08.05.2020 -- Nowa wersja aplikacji mobilnej Geoportalu

08.05.2020 -- Ulepszone wyszukiwanie działek w portalu ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach został wzbogacony o nową wyszukiwarkę działek bazującą na usłudze ULDK, a dzięki temu użytkownicy uzyskali możliwość wyszukiwania (lokalizacji) działek ewidencyjnych na podstawie wszystkich powiatowych baz ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej...o artykule 08.05.2020 -- Ulepszone wyszukiwanie działek w portalu ZSIN