Aktualności

Lista stron

22.09.2021 -- Przerwa w działaniu usług WMS w Warszawie

Informujemy, że w Warszawie z przyczyn technicznych usługa WMS publikująca w serwisie geoportal.gov.pl dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu została wyłączona.

Czytaj więcej...o artykule 22.09.2021 -- Przerwa w działaniu usług WMS w Warszawie

21.09.2021 -- Jak poprawiać operaty przyjęte do zasobu

W związku z sygnałami docierającymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o praktykach poprawy operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu, Główny Geodeta Kraju wystosował pismo do wszystkich Starostów zwracając uwagę, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli po przyjęciu

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2021 -- Jak poprawiać operaty przyjęte do zasobu

21.09.2021 -- Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego (ponad 3804 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2021 -- Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

21.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: milickim, poddębickim, lubińskim oraz gryfińskim 15 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

20.09.2021 -- Główny Geodeta Kraju na otwarciu nowego PODGiK w Poznaniu

„Nowa siedziba ośrodka jest przykładem olbrzymiego postępu jaki powiat poznański zrobił w kierunku rozwoju geodezji i kartografii. Takie miejsce zobowiązuje do ciągłego podnoszenia jakości usług i obsługi klientów” – mówił Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podczas otwarcia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 20 września 2021 r.

Czytaj więcej...o artykule 20.09.2021 -- Główny Geodeta Kraju na otwarciu nowego PODGiK w Poznaniu

17.09.2021 -- GGK gościem na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

W Wiśle 16-17 września 2021 r. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wziął udział w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Na zaproszenie starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przedstawiał istotne dla powiatów informacje z zakresu geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 17.09.2021 -- GGK gościem na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

17.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 647 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:Tarnobrzeg (woj. podkarpackie),Sandomierz (woj. świętokrzyskie),Sanok (woj. podkarpackie),dla których wykonano:zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,ortofotomapa o pikselu 0.10 m,numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.oraz miast:Kielce (woj. świętokrzyskie),Białystok (woj. podlaskie),dla których wykonano:zdjęcia lotnicze

Czytaj więcej...o artykule 17.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

16.09.2021 -- Wizyta przedstawicieli FIG w GUGiK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przyjął 16 września 2021 r. Prezydent FIG Rudolfa Staigera i Dyrektor Ekonomiczną FIG Louise Friis-Hansen. Delegacji Towarzyszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Prezesem dr. hab. inż. Januszem Walo. Podczas spotkania omawiano zorganizowanie Kongresu FIG w 2022 r. w Polsce.

Czytaj więcej...o artykule 16.09.2021 -- Wizyta przedstawicieli FIG w GUGiK

16.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 597 km2.

Czytaj więcej...o artykule 16.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

15.09.2021 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 15 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Czytaj więcej...o artykule 15.09.2021 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej