Aktualności

Lista stron

Zmiany kadrowe

W związku z odwołaniem w dniu 18 stycznia br. Adama Zozuli - Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznej oraz Piotra Roze - Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach w dniu 20 stycznia br. Michał Jasiński - Dyrektor Generalny w celu zapewnienia sprawnej pracy departamentów upoważnił Małgorzatę Brzezińską oraz Piotra Woźniaka do realizacji zadań odwołanych dyrektorów.

Czytaj więcej...o artykule Zmiany kadrowe

Grażyna Kierznowska p.o. GGK

Z dniem 14 stycznia 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powierzyła pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej – pełniącej do tej pory obowiązki Zastępcy Głównego Geodety Kraju oraz kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej...o artykule Grażyna Kierznowska p.o. GGK

Aleksandra Jabłonowska zwolniona z pełnienia obowiązków GGK

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 13 stycznia 2017 r. zwolniła p. Aleksandrę Jabłonowską z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju. Aleksandra Jabłonowska pełniła obowiązki GGK od dnia 4 sierpnia 2016 r. łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Prawno - Legislacyjnego urzędu.

Czytaj więcej...o artykule Aleksandra Jabłonowska zwolniona z pełnienia obowiązków GGK

Wesołych Świąt

Radosnych i spokojnychŚwiąt Bożego Narodzeniawszelkiej pomyślnościi wytrwałości w realizacji planóworaz dalszej owocnej współpracy.życzy Główny Geodeta Kraju wraz z pracownikami GUGiK

Czytaj więcej...o artykule Wesołych Świąt

Narada mazowieckiej SGiK

W naradzie mazowieckiej służby geodezyjnej i kartograficznej podsumowujacej Program tworzenia baz wiedzy na Mazowszu wzieły udział Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Spotkanie odbyło się 12 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj więcej...o artykule Narada mazowieckiej SGiK

Razem zmieniamy świat

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przyłączyli się do GUGiKowej drużyny Szlachetnej Paczki. Już drugi raz udowodniliśmy, że z wielu małych rzeczy może powstać coś naprawdę wielkiego. Trzydzieści paczek trafiło do rodziny. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy przyczynić się do odrobiny radości w tym wyjątkowym czasie pełnym Mikołajów.

Czytaj więcej...o artykule Razem zmieniamy świat

Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Z udziałem ministra Tomasz Żuchowskiego oraz przedstawicieli Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przez dwa dni 7 i 8 grudnia br. przedstawiciele organów nadzoru rozstrzygali kwestie dotyczące prowadzonych postępowań oraz interpretacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uczestników narady powitał Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i

Czytaj więcej...o artykule Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Wspólnie dostosują bazy danych

Jak sprawnie realizować zadania w ramach umowy na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” w ramach projektów K-GESUT oraz ZSIN Faza II dyskutowano z wykonawcami oraz przedstawicielami powiatów, na obszarze których realizowane będą prace.

Czytaj więcej...o artykule Wspólnie dostosują bazy danych

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych: przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii. Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wysłuchały postulatów dotyczących zmian w zakresie

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Materiały z V Forum na temat kształcenia zawodowego są dostępne na w zakładce spotkania i konferencje. Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p. Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów