Narzędzia strony

02.04.2021 -- Numeryczny Model Pokrycia Terenu – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMPT/GRID1/WCS/DigitalSurfaceModel

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury. Dane NMPT otrzymywane z udostępnionej usługi WCS, podobnie jak dane NMT, mogą być wizualizowane na różne sposoby.

  1. Wizualizacja za pomocą cieniowania:

 

2. Wizualizacja za pomocą warstwic: