Narzędzia strony

04.01.2021 -- Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

Informujemy, że dane pomiarowe NMT w postaci plików w formacie LAZ (skompresowane pliki LAS) są już dostępne do pobrania dla całego zasobu. W związku z tym, wyłączono możliwość pobierania danych w formacie LAS, a do ewentualnej konwersji pomiędzy formatami LAZ i LAS polecamy bezpłatne narzędzia LASZIP.

rys1.png 

Przypominamy, że pliki LAZ zajmują jedynie ok. 7-20% oryginalnego rozmiaru pliku LAS, zachowując jednocześnie każdy pojedynczy bit (kompresja bezstratna). Dodatkowo, skompresowane dane w atrybucie Description (zawsze w pierwszym Variable Length Record) zawierają metadane w poniższej strukturze: „GUGIK/data nalotu/gęstość danych pomiarowych/dokładność sytuacyjna [cm]/dokładność wysokościowa [cm]”.

rys2.png