Narzędzia strony

04.01.2021 -- Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 19 stycznia 2021 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów rozstrzygniętych w 2020 r.:

  • plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”
  • konkursu „Na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”.

W związku z pandemią statuetki wraz z dyplomami oraz zestawami nagród laureaci otrzymają pocztą, a podczas wideokonferencji będą mogli zaprezentować swój ośrodek i zwycięskie prace.