Narzędzia strony

04.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 5 powiatów:

  • województwo pomorskie: lęborski i m. Gdynia, (aktualizacja UM Województwa Pomorskiego).
  • województwo warmińsko-mazurskie: ostródzki, szczycieński, (aktualizacja GUGiK).
  • województwo łódzkie: m. Skierniewice, (aktualizacja GUGiK).

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

 

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.