Narzędzia strony

05.10.2021 -- Profil terenu na podstawie NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do narzędzia „Profil terenu” pozwalającą na generowanie profilu terenu na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości 1 m.

Nowa opcja jest dostępna w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia poniższa ilustracja.

Rysm.png 

Dzięki wprowadzeniu nowej funkcjonalności użytkownicy serwisu www.geoportal.gov.pl mogą wykonywać analizy w oparciu o dane NMPT dla obszaru Polski. Dane te stanowią źródło informacji o powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów/elementów wystających ponad tę powierzchnię, tj.: budynków, drzew, mostów, wiaduktów i innych elementów infrastruktury.