Narzędzia strony

07.01.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 4 600 km2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące:

- zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m

- ortofotomapa z pikselem 0.25 m

- numeryczny model terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o oczku 5 m

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane:


Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie geoportal.gov.pl. Zdjęcia lotnicze można pozyskać poprzez portal PZGIK lub składając stosowny wniosek.