Narzędzia strony

08.10.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 10 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 10 powiatów:

  • woj. kujawsko-pomorskie: chełmiński, m. Toruń, m. Grudziądz (prace na zlecenie GUGiK),
  • woj. opolskie: m. Opole (prace na zlecenie GUGiK),
  • woj. podlaskie: moniecki, m. Łomża (prace na zlecenie GUGiK) ,
  • woj. warmińsko-mazurskie: iławski (prace na zlecenie GUGiK),
  • woj. pomorskie: m. Słupsk, m. Sopot (prace na zlecenie UM Województwa Pomorskiego),
  • woj. zachodniopomorskie: gryficki (prace na zlecenie UM Województwa Zachodniopomorskiego).

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

 

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.