Narzędzia strony

08.10.2021 -- Analizy widoczności z wykorzystaniem NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzia: „Analiza widoczności wzdłuż zadanej linii” oraz „Analiza widoczności obszarowej” opierając ich działanie na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT).

Przypominamy, że obie funkcjonalności są dostępne w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia poniższa ilustracja.