Narzędzia strony

09.09.2021 -- Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 września 2021 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Temat wiodący to: „Rola stowarzyszeń geodezyjnych, a ewentualność utworzenia samorządu zawodowego w branży geodezyjnej”.

Wprowadzenie do dyskusji rozpoczął Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Żylis, który wskazał najważniejsze pojęcia dotyczące tematu tj. zawód zaufania publicznego, stowarzyszenie. Wskazał, że każdy ma możliwość zrzeszania się, przy czym przynależeć do stowarzyszenia można, ale nie trzeba.

Następnie Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak zaprezentowała jak społeczeństwo odbiera pojęcia „mierniczy” oraz „geodeta”. Pierwsze uważane jest za pojęcie historyczne, natomiast drugie utrwaliło się w społeczeństwie jako aktualne, związane z informatyzacją. Wskazała również różnice pomiędzy stowarzyszeniem, a samorządem zawodowym - osoba wykonująca zawód zaufania publicznego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, a członek stowarzyszenia ma to określone w statucie.

Prezes OPGK Kraków Robert Rachwał podkreślił, że rolą wszystkich stowarzyszeń geodezyjnych jest ciągła dyskusja nad stanem zawodu i proponowanie bieżących rozwiązań dotyczących zawodu. Nawiązał w wypowiedzi do koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów, która powstała w 2014 r. Wskazał, że obecnie do zmian potrzebna jest wola większości środowiska i otwarta dyskusja.

Natomiast z punktu widzenia Krzysztofa Szczepanika (prezes Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej) przynależność do samorządu zawodowego jest warunkiem wykonywania zawodu.

W dyskusji swój pogląd przedstawił między innymi Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojciech Dyakowski, który jest przeciwny powołaniu samorządu zawodowego geodetów, a jako jeden z argumentów wskazał, że powstanie samorządu zawodowego związane będzie z koniecznością utworzenia nowej struktury organizacyjnej, zarówno na poziomie całego kraju jak i poszczególnych województw, a może nawet powiatów.