Narzędzia strony

09.10.2020 -- Zakończyła się 11 sesja szkoleniowa w Projekcie POWER

W kolejnej październikowej sesji szkoleniowej w cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 38 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 450 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami brak jest już  wolnych miejsc na sesje w 2020 r. Została jednak otwarta rejestracja na 2 szkolenia w styczniu 2021 r. : https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.