Narzędzia strony

10.09.2021 -- Warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”

Wystąpieniem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczął się drugi dzień XXXVIII warsztatów szkoleniowych „INFO-OŚRODEK” w Ustroniu. GGK przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Warsztaty z cyklu „INFO-OŚRODEK” są organizowane cyklicznie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Od wielu lat są miejscem dyskusji zarówno o bieżących problemach służby geodezyjnej i kartograficznej, jak i o przyszłości geodezji.