Narzędzia strony

11.09.2020 -- 53 geodetów uprawnionych przybyło po wznowieniu egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się pierwsza, po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przerwie spowodowanej pandemią, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.  W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 8 - 11 września 2020 r. przystąpiły 72 osoby:

  • część testową, przeprowadzaną elektronicznie - zdały 43 osoby, nie zdało 7 osób;
  • część pisemną, szczegółową – zdało 57 osób, nie zdało 8 osób;
  • część ustną – zdały 53 osoby, nie zdały 4 osoby.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 22-25 września tego roku.

Przypomnijmy, że w serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl zaktualizowaliśmy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Test składa się z pytań obejmujących znowelizowaną ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 5 zmienionych rozporządzeń.