Narzędzia strony

11.09.2020 -- Ósma sesja szkoleniowa projektu POWER zakończona

W pierwszej wrześniowej sesji szkoleniowej w cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 30 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 320 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Na kolejnych zainteresowanych szkoleniami czekają jeszcze wolne miejsca w październiku i listopadzie https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.