Narzędzia strony

12.11.2020 -- Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

W ramach cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia EuroGeographics 12 listopada 2020 r. odbyło się webinarium zatytułowane „Maximising cadastral data”. Podczas spotkania reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma wspólnie z Wicedyrektorem Marcinem Grudniem przedstawili prezentację o budowaniu jednego punktu dostępu dla rozproszonych źródeł danych. W pierwszej części wystąpienia zostały przedstawione zmiany w związku z tegoroczną nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast w drugiej części zaprezentowano działanie zintegrowanych usług tj. KIEG, KIUT czy KIBDOT. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników.