Narzędzia strony

13.09.2021 -- Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 65% i 64% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.