Narzędzia strony

13.10.2021 -- XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

Prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczęła obrady XV Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. W zorganizowanej 12 października 2021 r. przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy konferencji online wzięło udział ponad 200 osób.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi technikami i technologiami związanymi z elektroniczną obsługą narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz istotnie wpływającym na sprawność procesu uzgodnieniowego zarządzaniem państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski,  Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.