Narzędzia strony

13.11.2020 -- Krajowe zestawienia zbiorcze EGiB

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi opublikowano krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2020 r. Zestawienie jest do pobrania w sekcji „Dane do pobrania” w grupie „Ewidencja Gruntów i Budynków”.