Narzędzia strony

14.09.2021 -- II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

14 września 2021 r. odbyło się „II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”. W spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego przy współpracy Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Renaty Piechutko uczestniczyło ponad 130 osób.

W pierwszej teoretycznej części szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z Infrastrukturą Danych Przestrzennych w Polsce oraz usługami danych przestrzennych i ich wykorzystaniem, np. w witrynie Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego. Tę część spotkania zakończyła dyskusja na temat niektórych rozwiązań zastosowanych w serwisie www.geoportal.gov.pl  Natomiast w drugiej, praktycznej części uczestnicy rozwiązywali zadania związane z wykorzystaniem serwisu www.geoportal.gov.pl i innych serwisów prowadzonych przez GUGiK.

Infrastrukturę danych przestrzennych w Polsce przybliżał Pośrednikom w Obrocie Nieruchomościami Główny Geodeta Kraju wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.