Narzędzia strony

14.10.2020 -- Kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji. Do 30 listopada 2020 r. można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

  • prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie, które zostały obronione w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • krajowe publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania, wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składanie wymaganych dokumentów na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Chałubińskiego 4/6, 00‑926 Warszawa, albo w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji”. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu.

Wyniki poprzednich edycji:

Nagrody za 2018 r.

Nagrody za 2019 r.