Narzędzia strony

14.10.2020 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla obszaru miasta Zakopanego, o łącznej powierzchni ok. 153 km2. Ortofotomapy zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.