Narzędzia strony

15.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: przeworskim, łowickim, oławskim oraz wrocławskim w dniach 10-13 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.