Narzędzia strony

15.10.2019 -- Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 15 października 2019 r. uporządkował dane i usługi związane z numerycznym modelem terenu (NMT).

 Zarchiwizowano stare (nieaktualizowane) modele terenu i obecnie wszystkie udostępnione usługi są przygotowane tylko w oparciu o jeden numeryczny model terenu w siatce 1m x 1m.
Dodano także jedną nową usługę WMS do prezentacji ukształtowania terenu w postaci cieniowania, która jest dostępna pod adresem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/ShadedRelief.

Przykładowy obraz uzyskany z przedmiotowej usługi zapytaniem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/ShadedRelief?&REQUEST=GetMap&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.3.0&LAYERS=Raster&STYLES=&BBOX=243067.95711873914,563474.0096985605,243873.61498005484,565167.3464185672&CRS=EPSG:2180&EXCEPTIONS=xml&WIDTH=1280&HEIGHT=609

został przedstawiony na załączonej ilustracji:

cien 

W związku z wprowadzonymi zmianami przeorganizowano także sekcję warstw „Rzeźba terenu” dostępną w serwisie www.geoportal.gov.pl. Obecnie w tej sekcji jest grupa warstw „Numeryczny Model Terenu 1m x 1m”, a w niej są dostępne następujące usługi:

                - Wyznaczanie wysokości

                - Cieniowanie (REST)

                - Cieniowanie (WMTS)

                - Cieniowanie (WMS)

                - Hipsometria (REST)

                - Hipsometria (WMTS)

                - Hipsometria (WMS)

                - Cieniowanie+Hipsometria (WMTS)

Przy każdej usłudze WMS i WMTS standardowo jest możliwość odczytania adresu usługi i ewentualnego wykorzystywania tej usługi we własnym oprogramowaniu.

Uwaga:Ze względów organizacyjnych adresy niektórych usług mogą być inne niż wcześniej, dlatego osoby z nich korzystające prosimy o sprawdzenie i ewentualną aktualizację w swoich serwisach.