Narzędzia strony

16.09.2020 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Na naszej stronie internetowej www.gugik.gov.pl zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie, po dodaniu informacji o 53 osobach, które zdobyły uprawnienia podczas ostatniej sesji egzaminacyjnej, geodetów uprawnionych w Polsce jest 19200. Można ich wyszukać podając nazwisko lub numer świadectwa, bądź ściągnąć plik *xlsx z wykazem.

W wykazie podane są oprócz imion i nazwisk geodetów zakresy uprawnień oraz daty ich nadania.