Narzędzia strony

16.10.2020 -- Nadano 34 nowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Do zakończonej październikowej sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii przystąpiło ogółem 70 osób. W kolejnej tegorocznej turze egzaminów przeprowadzonej w reżimie sanitarnym, z podziałem na dwie sale:

  • część testową, przeprowadzaną elektronicznie – zdawało 67 osób, zdało 60 osób;
  • część pisemną, szczegółową – pisały 62 osoby, zdało 36 osób;
  • część ustną – zdawało 37 osób, zdały 34 osoby.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe zdobyły w tej sesji 34 osoby.