Narzędzia strony

16.11.2020 -- Dane pomiarowe dostępne w formacie LAZ

Rozbudowaliśmy usługę pobierania danych pomiarowych NMT o możliwość pobrania skompresowanych danych pomiarowych w formacie LAZ. Pliki zajmują wówczas ok. 7‑20 % oryginalnego rozmiaru, zachowując jednocześnie każdy pojedynczy bit - jest to kompresja bezstratna.

Dane w formacie LAZ są obecnie dostępne dla części arkuszy, jednak sukcesywnie ich dostępność jest rozszerzana. Dane między formatami LAZ i LAS można konwertować za pomocą bezpłatnych narzędzi LASZIP.

Dodatkowo, skompresowane dane w atrybucie Description (zawsze w pierwszym Variable Length Record) zawierają metadane w poniższej strukturze: „GUGIK/data nalotu/gęstość danych pomiarowych/dokładność sytuacyjna [cm]/dokładność wysokościowa [cm]