2015

Lista stron

Nowoczesna baza geodezyjna na Śląsku

Główny Geodeta Kraju, 23 września podpisał w Katowicach list intencyjny w sprawie rozwoju baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie śląskim. Wraz z Kazimierzem Bujakowski deklarację podpisali: Wojewoda Śląski Piotr Litwa oraz Wicemarszałek Województwa Aleksandra Skowronek, a także prezydenci Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Bytomia Damian Bartyla oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

Czytaj więcej...o artykule Nowoczesna baza geodezyjna na Śląsku

Nowa odsłona www.gugik.gov.pl

Witamy na nowej stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Mamy nadzieję, że nowy serwis będzie przydatny i dostarczy poszukiwanych informacji na temat działań urzędu. Na stronie znajdziecie informacje pogrupowane w kilka działów tematycznych.

Czytaj więcej...o artykule Nowa odsłona www.gugik.gov.pl

Jedna baza wiele możliwości

Z przyjemnością informujemy, że 30 listopada br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zakończył realizację Projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 176 200 000,00 zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania środkami unijnymi stanowiła 85%.Projekt

Czytaj więcej...o artykule Jedna baza wiele możliwości

Geoportal 2 - zakończenie projektu

Blisko 24 mln użytkowników, ponad 240 udostępnionych usług, to wynik prac zrealizowanych przez zespół projektu Geoportal 2, realizowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii od lipca 2009 roku do 15 grudnia 2015 r. Głównym celem projektu było ułatwienie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej i związanych z nimi usług oraz stworzenie środowiska ułatwiającego stosowanie tych informacji.

Czytaj więcej...o artykule Geoportal 2 - zakończenie projektu

Szlachetna paczka

Miło nam poinformować, że nasza paczka dotarła wczoraj (13 grudnia) do rodziny. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy przyczynić się do odrobiny radości w tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie. Dziękujemy wszystkim członkom załogi GUGiK, za pomoc w tworzeniu Szlachetnej paczki.

Czytaj więcej...o artykule Szlachetna paczka

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2015 r. pod pozycją 2109 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 stycznia 2016 r. Jest to ostatni z aktów wykonawczych opracowywanych do przepisów znowelizowanego

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib opublikowana

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Od 12 lat, 9 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, który został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 - 11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku.

Czytaj więcej...o artykule Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Zamów dane z PZGiK przez ePUAP

Na platformie ePUAP dostępne są usługi pozwalające na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do dyspozycji użytkowników portalu są m.in. trzy wnioski, odpowiednio dla centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu. To tylko wybrane sprawy z zakresu geodezji i kartografii, dostępnych jest już ponad trzydzieści usług. Jak to działa?

Czytaj więcej...o artykule Zamów dane z PZGiK przez ePUAP

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2028, 3 grudnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej . Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tj. 18 grudnia br.

Czytaj więcej...o artykule Rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej opublikowane