Narzędzia strony

Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Na stronie emuia.gugik.gov.pl został opublikowany wykaz wszystkich aktualizacji dokonywanych przez gminy w bazie PRG. Dodatkowo na stronie znajduje się komplet informacji dotyczących aplikacji EMUiA.

Zgodnie z § 8  ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów gminy mają obowiązek przekazywać do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowe lub zmienione dane ewidencji dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej, również z wykorzystaniem usług sieciowych.

Poniżej można pobrać załącznik zawierający dotychczas wykonane aktualizacje bazy PRG przez gminy niekorzystające z aplikacji EMUiA.