Narzędzia strony

Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Podajemy do publicznej wiadomości treść pisma ws. aktualizacji bazy PRG danymi adresowymi, jakie zostało skierowane przez Głównego Geodety Kraju do gmin korzystających z oprogramowania firmy Geo-System. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na sukcesywnie aktualizowanej stronie EMUiA

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 3  rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju gminy mają obowiązek przekazywać do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowe lub zmienione dane ewidencji dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej.

Poniżej można pobrać załącznik, w którym publikujemy dotychczas wykonane aktualizacje bazy PRG przez gminy niekorzystające z aplikacji EMUiA.

Aktualizacja bazy PRG w przypadku gmin korzystających z aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest wykonywana automatycznie i na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.