Narzędzia strony

E-usługi zmieniają Pomorze Zachodnie

Zakończenie realizacji projektu dotyczącego utworzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w 18 powiatach regionu było głównym tematem konferencji organizowanej przez Związek Celowy Gmin Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, która odbyła się 15 lipca br., w Luboradzy koło Barwic.

W trakcie konferencji został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego. Parafowali go: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, marszałek Olgierd Geblewicz i członek zarządu województwa Robert Grzywacz, wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko oraz przewodniczący ZCPWZ Andrzej Siwy. Dokument określa cel podjęcia dalszych działań w tym zakresie, a także wskazuje na możliwe źródła ich finansowania w latach 2014-2020. Do źródeł tych zaliczono: Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Na zjęciu przed dworkiem w Luboradzy, uczestnicy konferencji (kilkadziesiąt osób) w środku Główny Geodeta Kraju 

 Zrealizowana inicjatywa, znajdująca się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych, kosztowała w prawie 3,6 miliona złotych. Objęła ona swym zasięgiem powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński i wałecki. W e-usługowym systemie znajdą się dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ewidencji obiektów topograficznych. Wartość unijnego dofinansowania projektu wyniosła prawie 2,7 miliona złotych. Zadanie wpisało się w założenia 3 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 3.2. „Rozwój systemów informatycznych i e-usług”. Na terenie powiatów należących do Związku  realizowana jest również modernizacja ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu ZSIN faza 1.

- Wspierając podobne inwestycje zdajemy sobie sprawę, że sektor e-usług jest szczególnie ważny w przypadku zarządzania infrastrukturą techniczną, planowania przestrzennego czy planowania strategicznego. W praktyce oznacza to bowiem łatwy, wygodny i szybki dostęp do map geodezyjnych czy sieci uzbrojenia terenów. Korzystać z nich mają przede wszystkim mieszkańcy planujący przyszłe inwestycje - zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Ponadto dostęp do danych będą miały również takie instytucje jak: straż pożarna, policja, centra ratownictwa medycznego, uczelnie wyższe, kancelarie prawnicze czy firmy logistyczne, spedycyjne i kartograficzno-geodezyjne - dodał marszałek.

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego to nie jedyna instytucja, która w ostatnim czasie skorzystała z unijnej pomocy na rzecz rozwoju e-sług w Zachodniopomorskiem. Na wsparcie mogły liczyć np. Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Koszalin czy Miasto Świnoujście.