Narzędzia strony

Eksperci ONZ w Polsce

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca w Warszawie odbyło się 17. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Organizatorem spotkania był Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 30 osób, ekspertów z dziedziny językoznawstwa, geografii, kartografii i geodezji, z państw należących do Bałtyckiej Sekcji Regionalnej UNGEGN, tj.: Estonii (2 osoby), Litwy (7 osób), Łotwy (4 osoby), Polski (8 osób), Rosji (5 osób), a także obserwatorzy z Ukrainy (3 osoby) i Białorusi (1 osoba).
Strona polska reprezentowana była przez specjalistów z takich instytucji jak:
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Konferencja podzielona była na 2 części:

1 część - sesja referatowa, odbywająca się w dniach 29-30 czerwca 2015 r. w Warszawie

2 część - sesja referatowa 1 lipca 2015 r. w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sesja terenowa w Żelazowej Woli.

W czasie dwudniowej sesji referatowej wygłoszono 23 referaty przedstawiające informacje o:

 • stanie prac nad narodową standaryzacją nazw geograficznych prowadzonych w poszczególnych państwach;
 • narodowych organach nazewniczych oraz pracach legislacyjnych w zakresie nazewnictwa geograficznego;
 • aktualnym stanie i perspektywach rozwoju narodowych toponimicznych baz danych (wykazów, rejestrów, słowników, itd.);
 • standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych oraz  nazw obiektów miejskich,
 • zasadach latynizacji nazw geograficznych,
 • wykorzystaniu nazw geograficznych na mapach topograficznych,
 • nazwach geograficznych jako części dziedzictwa kulturowego.

W ramach spotkania zorganizowana została również wystawa publikacji nazewniczych oraz opracowań kartograficznych. Swoje eksponaty wystawiennicze zaprezentowali uczestnicy z 6 państw: Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy.

Spotkanie trzeciego dnia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane było z zaprezentowaniem systemu do prowadzenia Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Prezentacja przygotowana przez Bogumiłę Morawską - kierownika Wydziału PRNG oraz Justynę Kacprzak i Jerzego Ziuzię - pracowników GUGiK, objęła szeroki zakres informacji dotyczących funkcjonowania bazy danych PRNG. Zaprezentowane zostały funkcjonalności sytemu na danych zgromadzonych w rejestrze oraz sposób wyboru, edycji i modyfikacji danych dotyczących nazw geograficznych.

Wdrożone w Polsce rozwiązania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.