Narzędzia strony

Geoportal 2 - zakończenie projektu

Blisko 24 mln użytkowników, ponad 240 udostępnionych usług, to wynik prac zrealizowanych przez zespół projektu Geoportal 2, realizowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii od lipca 2009 roku do 15 grudnia 2015 r. Głównym celem projektu było ułatwienie powszechnego dostępu  do informacji przestrzennej i związanych z nimi usług oraz stworzenie środowiska ułatwiającego stosowanie tych informacji.

Dziś Geoportal jest podstawą funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej, a usługi dostępne są dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, dla osób fizycznych, prawnych, służb ratowniczych oraz innych jednostek organizacyjnych. Obecnie całkowita dostępność usług to 99,4170 %.

Możliwość korzystania z serwisu www.geoportal.gov.pl, aplikacji mobilnej, Modułu SDI, Uniwersalnego Modułu Mapowego to wynik prac całego zespołu oraz firm zewnętrznych, które brały udział w realizacji zadań. Realizując projekt opracowano także Inicjatywę SIG (Systemy informacyjne GUGiK), która opiera się na trzech obszarach tj. realizacji i architekturze wspierających projekty w GUGiK oraz utrzymaniu powstałych produktów i usług.

Wyniki tych prac będą wykorzystane podczas realizacji kolejnych zadań realizowanych w ramach projektów POPC.

Zapraszamy do korzystania z serwisu oraz zapoznania się z Raportem końcowym prezentującym prace zrealizowane w ramach projektu.