Narzędzia strony

Geoportal.gov.pl na koniec roku

Geoportal.gov.pl – wciąż rosnące zainteresowanie

Łączna liczba wizyt w roku 2014 kształtowała się na poziomie 10 211 137, liczba pobranych „kafelków” – 3 781 952 864. Użytkownicy średnio podczas 1 wizyty pobierają około 8 Mb danych. Przypominamy, że w części serwisu dotyczącej usług INSPIRE udostępnionych jest już 6 usług WMS, 6 usług WMTS, 6 usług WFS, 5 usług ATOM oraz 1 usługa CSW, natomiast w części krajowej udostępniono 56 usług WMS, 10 usług WMTS, 12 usług WFS, 6 usługi WCS oraz 1 usługę CSW.

Obraz prezentujący informacje opisane w tekście

Edytor metadanych

Przypominamy, że to nieodpłatnie udostępniane narzędzie umożliwiające przygotowanie nowych plików metadanych oraz edycję istniejących. Na dzień 31.12.2014r. liczba użytkowników przekroczyła 1 020. Natomiast liczba użytkowników edytora dotyczącego metadanych dla ewidencji gruntów i budynków to prawie 900.

Łącznie publikowana liczba metadanych na dzień 31.12.2014r. to odpowiednio:

 • w krajowym Katalogu metadanych 186 672
 • w Katalogu metadanych INSPIRE 166 376

Aplikacja GEOPORTAL na urządzenia mobilne

Liczba pobrań aplikacji wg stanu na 31.12.2014 r. to:

 • Android: 38 339
 • iOS: 7 702
 • Windows Phone: 17 738

Moduł SDI

Moduł SDI jest udostępniany administracji publicznej nieodpłatnie, głównie w celu usprawnienia zarządzania danymi przestrzennymi, w tym ich zestandaryzowanego udostępniania w formie usług sieciowych. Szczegóły dotyczące pozyskania Modułu SDI, wymaganej infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego działania oprogramowania modułu oraz inne przydatne informacje dla przyszłych i obecnych użytkowników, znajdują się na stronie internetowej: http://modul-sdi.geoportal.gov.pl/

Moduł SDI wykorzystują:

 • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie - Moduł SDI wykorzystywany jest do świadczenia usług danych przestrzennych dla Uniwersalnego Modułu Mapowego, z którego usług korzysta Policja, Straż Pożarna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego
 • Jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego
 • Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Koordynator ds. Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły
 • Powiat Opole
 • Powiat Siemiatycze
 • Gmina Kościelec
 • Biebrzański Park Narodowy
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • Prezydent Miasta Głogowa
 • Gmina Miejska Żory
 • Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
 • Miasto Szczecinek
 • Gmina Ustronie Morskie
 • Województwo Opolskie
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM)

Uniwersalny Moduł Mapowy daje możliwość lokalizacji obiektów, zdarzeń i incydentów w przestrzeni, koordynacji działań poszczególnych służb biorących udział w działaniach terenowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, zarządzania zespołami będącymi w terenie, analizy zdarzeń, raportowania.

Partnerzy obecnie wykorzystujący UMM:

 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego