Narzędzia strony

IV Forum nt. kształcenia geodetów i kartografów

Po raz czwarty w Warszawie, 22 października br. odbędzie się Forum poświęcone kształceniu zawodowemu geodetów i kartografów. Cykliczne spotkanie organizowane jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej, Konwentem Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, Geodezyjną Izbę Gospodarczą oraz  Polską Geodezję Komercyjną.

Podczas forum zostaną przedstawione inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz zdefiniowania i rozwoju kompetencji, a także wstępne wyniki analizy rynku pracy geodezyjno-kartograficznego.

Ważnym tematem IV Forum będą zagadnienia związane z kształceniem geodetów na poziomie średnim, w tym programy kształcenia zawodowego oraz wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie w 2014 r.

Udział w Forum jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są w dziale konferencje i spotkania.