Narzędzia strony

Jedna baza wiele możliwości

Z przyjemnością informujemy, że 30 listopada br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zakończył realizację Projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 176 200 000,00 zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania środkami unijnymi stanowiła 85%.

Projekt GBDOT był największym realizowanym w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju.