Narzędzia strony

Kolejne dane bez opłat

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, 27 lutego 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnił bazę danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) zgodną z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. BDOO została utworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), z wykorzystaniem narzędzia FME (oprogramowanie typu ETL).

Dostęp do opublikowanych danych BDOO jest możliwy poprzez zakładkę Zasób/Dane bez opłat na stronie internetowej CODGiK.

zrzut strony www.codgik.gov.pl 

Przypominamy, że w celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia danych (udostępnianych na podstawie art. 40a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897), Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomił specjalny adres: danebezoplat@codgik.gov.pl, na który można wysyłać ewentualne uwagi merytoryczne oraz zgłoszenia problemów technicznych związanych z udostępnionymi danymi. Informujemy jednocześnie, że kontynuujemy prace związane z automatyzacją procesów generalizacji baz danych przestrzennych oraz ich prezentacji kartograficznej a także poprawą jakości i aktualności danych w związku z czym wszelkie uwagi mogą być bardzo cenne i będą szczegółowo analizowane.