Narzędzia strony

Materiały szkoleniowe BDOT10k

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano filmy prezentowane podczas zeszłorocznych szkoleń z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k organizowanych w ramach projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania (GBDOT).

Materiały szkoleniowe zawierają: podręcznik, 2 zeszyty ćwiczeń wykorzystywane podczas szkoleń oraz 13 filmów edukacyjnych z „Dobrych praktyk” wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.

Zobacz film

Wszystkie matreiały szkoleniowe są dostępne na stronie www.gugik.gov.pl w zakładce Projekt GBDOT - Szkolenia oraz w serwisie YouTube. Dotychczasowa strona dla szkoleń GBDOT  została zamknięta.