Narzędzia strony

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

Dziś, 27 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Zgodnie z zapisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju. Oznacza to, że obecnie ministrem nadzorującym działania urzędu będzie Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa. Do tej pory nadzór nad działaniami GUGiK pełnił minister odpowiedzialny za administrację publiczną. Byli to kolejno szefowie resortów administracji i spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji.