Narzędzia strony

Nagroda Esri dla Geoportalu 2

Projekt Geoportal 2 realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał nagrodę  za specjalne osiągnięcia w dziedzinie GIS (Special Achievement in GIS Award). To wyróżnienie przyznawane corocznie przez firmę ESRI. Podczas międzynarodowej konferencji użytkowników Esri w San Diego nagrodzono najlepsze projekty wykorzystujące technologie systemów informacji geograficznych.

Logo Projektu Geoportal adres serwisu geoportal.gov.pl, w którym słowo portal napisane jest niebieską czcionką a reszta czarną  

Obok Geoportalu nagrodę otrzymały także  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym za Bank Danych o Lasach oraz Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Geodezji i Kartografii za działania na rzecz udostępniania map tematycznych prezentujących środowisko przyrodnicze Dolnego Śląska, a także popularyzację GIS wśród jednostek samorządu terytorialnego całego województwa.

Lista wszystkich projektów nagrodzonych w 2015 roku znajduje się na stronie http://www.esri.com/sag/.