Narzędzia strony

Nowa odsłona www.gugik.gov.pl

Witamy na nowej stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Mamy nadzieję, że nowy serwis będzie przydatny i dostarczy poszukiwanych informacji na temat działań urzędu. Na stronie znajdziecie informacje pogrupowane w kilka działów tematycznych.

Zmieniamy się dla Was, użytkowników tej strony. Jeżeli macie uwagi lub ciekawe pomysły zapraszamy do kontaktu. Cały czas możecie też odwiedzać poprzednią wersję serwisu dostępną pod adresem arch.gugik.gov.pl.

Strona spełnia wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA. Co to oznacza?

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy do korzystania.