Narzędzia strony

Nowe stacje systemu ASG-EUPOS

Zakończyła się modernizacja 34 stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Dzięki zmianom zwiększyła się liczba stacji odbierających sygnały satelitarne z systemów  GPS i GLONASS. Wymiana  sprzętu na stacjach umożliwiła rozszerzenie dotychczasowych obszarów, na których generowane są dane korekcyjne RTN z systemów GPS i GLONASS.

Mapa przedstawia rozmieszczenie stacji wraz z możliwością śledzenia systemów GNSS.

Rozmieszczenie stacji referencyjnych i ich możliwości śledzenia sygnałów z systemów GPS, GLONASS oraz opcjonalnie Galileo i Beidou 

Rys. 1. Rozmieszczenie stacji referencyjnych i ich możliwości śledzenia sygnałów z systemów GPS, GLONASS oraz opcjonalnie Galileo i Beidou.

Aktualne zasięgi podsieci: śląskiej, mazowieckiej i pomorskiej zostały przedstawione na mapie poniżej

Mapa obszarów, na których  udostępniane są dane korekcyjne RTN dla systemów GPS i GLONASS (podsieci regionalne). 

Rys. 2. Mapa obszarów, na których  udostępniane są dane korekcyjne RTN dla systemów GPS i GLONASS (podsieci regionalne).

Dla ułatwienia korzystania z danych korekcyjnych sieciowych RTN z systemów GPS i GLONASS z dniem 17.12.2015 r. uruchomione zostaną nowe strumienie danych korekcyjnych obejmujące swoim obszarem łączny zasięg dotychczasowych podsieci regionalnych.

Nowe strumienie danych korekcyjnych będą dostępne na portach 2101 oraz 8080 z następującymi  oznaczeniami:

  • RTN_VRS_3_1 – strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody VRS,
  • RTN_VRS_CMRx – strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody VRS,
  • RTN_MAC_3_1 – strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody MAC,
  • RTN_FKP_3_1 –strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody FKP.

. Mapa z zasięgiem obszaru nowej sieci udostępniającej dane korekcyjne sieciowe RTN z systemów GPS i GLONASS. 

Rys. 3. Mapa z zasięgiem obszaru nowej sieci udostępniającej dane korekcyjne sieciowe RTN z systemów GPS i GLONASS.               

Nie zmienił się sposób udostępniania danych korekcyjnych sieciowych RTN z systemu GPS oraz danych korekcyjnych z pojedynczych stacji RTK,  dane te będą nadal dostępne na dotychczasowych portach i pod dotychczasowymi nazwami. Dane korekcyjne sieciowe RTN udostępniane w ramach dotychczasowych podsieci regionalnych będą dostępne do 01.06.2016 r., po tym dniu będzie możliwe korzystanie tylko z nowych strumieni danych korekcyjnych RTN z systemów GPS i GLONASS udostępnionych na portach 2101 lub 8080.

 Dane korekcyjne sieciowe RTN systemu ASG-EUPOS dostępne od 17.12.2015 r.

System satelitarny

Port:

Strumień danych korekcyjnych

GPS

2101 lub 8080

NAWGEO_VRS_3_1

NAWGEO_MAC_3_1

NAWGEO_VRS_2_3

NAWGEO_VRS_CMR

GPS i GLONASS

RTN_VRS_3_1

RTN_VRS_CMRx

RTN_MAC_3_1

RTN_FKP_3_1

GPS i GLONASS

2103*

SLASK_VRS_3_1

SLASK_VRS_CMRx

2104*

MAZ_VRS_3_1

MAZ_VRS_CMRx

2105*

POM_VRS_3_1

POM_VRS_CMRx

*- dostępne do 01.06.2016 r.

Aktualne informacje o wyposażeniu  stacji referencyjnych i zasięgu udostępnianych danych korekcyjnych zamieszczono pod adresem:  http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=syst_descr